Η εταιρία ARIMAR TRAVEL αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αντιπροσώπους στον τομέα της αυτοματοποίησης στην Ελληνική Βιομηχανία Ταξιδιών. Από το 1982 διαθέτουμε το πλεονέκτημα του δικού μας τμήματος Πληροφορικής (ΙΤ) το οποίο επανδρώνεται από έμπειρους Προγραμματιστές/ Αναλυτές οι οποίοι συνεχώς αναπτύσσουν κατάλληλο για την περίσταση, υψηλού βαθμού επαγγελματικό λογισμικό, ψυχαγωγικά καθώς και ταξίδια κινήτρων, κρατήσεις (Αεροπορικών & Ακτοπλοϊκών εισιτηρίων), ξενοδοχείων, κρουαζιέρων, εκδρομών, ενοικιάσεων αυτοκινήτων κλπ.

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού αριθμεί 12 άτομα. Όλοι και ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά διαθέτει εμπειρία και μια ισχυρή γνώση στο αντικείμενο της εργασίας τους. Η συνεχής εκπαίδευση διεξάγεται από δικούς μας εκπαιδευτές καθώς και με την συμμετοχή σε σεμινάρια τα οποία διεξάγονται από σοβαρούς επαγγελματικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, η εταιρεία προκειμένου να επιτύχει τα μέγιστα αποτελέσματα εχει   επενδύσει σε μερικούς από τους καλύτερους επαγγελματίες της αγοράς. Οι Διευθυντές μας διαθέτουν μια μακρά εμπειρία και μια υψηλή ειδίκευση ο καθένας στον τομέα τους.
Τμήματα
  • Έκδοσης εισιτηρίων (Αεροπορικά – Ακτοπλοϊκά)
  • Ομάδες και Ταξίδια κινήτρων (στο εξωτερικό)
  • Κρουαζιέρες – Ιστιοπλοΐα
  • Ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Υπηρεσίες διοργάνωσης Συνεδρίων (Συνέδρια, Συσκέψεων, Συναντήσεων, Εκθέσεις κλπ.)
  • Εισερχόμενος τουρισμός από όλο τον κόσμο
  • Ενοικίαση αυτοκινήτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Πωλήσεις και Μάρκετινγκ
  • Λογιστήριο